LÕI LỌC HIGH PERFORMANCE

 • Việc kết hợp lưu lượng cao và khả năng tải rắn cao là một thách thức lớn trong hầu hết các bộ lọc. HF7000 series là giải pháp cho thách thức này với dòng chảy cao và khả năng giữ bẩn cao nhất.
 • Sản phẩm được cấp bằng sáng chế với thiết kế đường tròn xếp lớp cho lưu lượng với khả năng lên đến 500LPM mỗi lõi.
 • Được thiết kế phù hợp với vỏ lọc 3M hiện có trên thị trường và phục vụ ring làm kín cho khả năng giữ bẩn cao hơn mà không cần thay đổi cấu trúc vỏ lọc.
 • Nó có thể được ứng dụng cho một loạt các yêu cầu về tốc độ dòng chảy để hạn chế thay đổi bộ lọc nghĩa là giảm chi phí lao động, xử lý và hao hụt chất lỏng.
 • Với tiết diện bề mặt lớn, đảm bảo để giảm số lượng lõi lọc và kích thước vỏ lọc yêu cầu.
 • Tương thích trong ứng dụng đòi hỏi trong chế biến thực phẩm và đồ uống CFR21.
Thông số kỹ thuật
 • Vật liệu                :  Polypropylene
 • Độ tinh lọc           :  0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 40, 70µm
 • Lưu lượng           :  500GPM
 • Đường kính         :  ID40 x OD165mm
 • Kích thước          :  20" (508mm), 40"(1016mm), 60"(1524mm)
 • Áp lực                 :  Max 50psi (3.5 bar)
 • Nhiệt độ              :  80°C