XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT TRONG CÔNG NGHIỆP

Qui trình xử lý nước thô và hóa chất tồn dư.
Quy trình lọc thô : Xử lý cặn thô hay còn gọi là rác bằng cát sỏi cùng hệ khử và hấp thụ mùi, màu bằng than hoạt tính.

Quy trình trao đổi ion : Loại trừ các ion kim loại gây cáu cặn trong nước như Fe+ , Mn+....

Quy trình thẩm thấu RO : Chất lượng nước của phương pháp này thấp, độ dẫn điện của nước đầu ra là khoảng 2-5 S/cm, chưa đạt được tiêu chuẩn theo Dược Điển Việt Nam IV. Thông thường nước này chỉ sử dụng cho các giai đoạn tráng rửa chai, hoặc sử dụng làm nước cấp cho giai đoạn xử lý tiếp theo, không sử dụng trực tiếp cho sản phẩm.

Quy trình khử khoáng : loại bỏ chất tắn hòa tan TDS với Ca+ , Mg+ - hạ độ dẫn điện EC với công nghệ trao đổi ion kiểu mixed bed (Hạt Cation và Anion trộn lẫn trong một cột). Nước sau khi qua Cột mixed bed độ dẫn điện rất thấp (có thể đến 0,1S).

Quy trình khử khuẩn : Tiêu diệt vi khuẩn bằng công nghệ giải phóng Ozone - UV, loại bỏ xác khuẩn bằng công đoạn lọc tách công nghệ MF (Micro Filtration) - UF (Ultra Filtration).


Tiêu chuẩn nước sinh hoạt :


Chỉ tiêu loại A : bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy.
Chỉ tiêu loại B : không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B. Chỉ tiêu loại C : Theo yêu cầu và tùy từng thời điểm.


Tiêu chuẩn nước khử khoáng :
Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nước sinh hoạt.
Giảm độ cứng toàn phần <1ppm. Giảm nồng độ vi sinh.

Tiêu chuẩn nước tinh khiết :
Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của nước tinh khiết.
Độ nhiễm khuẩn : Không quá 10 đơn vị vi khuẩn / 100ml
Nội độc tố vi khuẩn : Không được nhiều hơn 0.25 EU/ml